Isar- Schau Einzelmeister 2017
Isar- Schau Einzelmeister 2017

von Links :

1.W. Bitterwolf

2. K-D Samietz

3. A Hartmann

4. D Tigges

5. Zgm Markulin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugend Grand- Prix Gewinner Zgm Markulin
Jugend Grand- Prix Gewinner Zgm Markulin

von Links:

1. Vorsitzender K-D Samietz

Zgm M +L Markulin

B. Gerdes

 

Grand Prix Gewinner Senioren
Grand Prix Gewinner Senioren

Mitte. 1 Platz

Hilde  Oberberger

Rechts 2 Platz

Werner Bitterwolf

Links 3 Platz

Zgm Busch